Прием

Детска градина „Максим Горки” – гр. Кърджали, обявява за учебната 2023/2024 година 25 свободни места за яслена група и 50 свободни места за първа възрастова група.

  • За първа възрастова група ще бъдат приети само деца, родени през 2020 г.
  • Заявленията по образец може да намерите при домакинката и директора на детската градина.
  • Документи за записване ще се приемат в детската градина от директора, от първия работен ден на месец март 2023 г./01.03/ до 30.04.2023 г.